A A A
Askim Klarvær 1
Barn: Solstråler

1919 - Søknad om opptak

1919-gruppa skal gi tilpasset skoletilbud til barn med psykisk utviklingshemming i lett til moderat grad. Det skal foreligge en sakkyndig vurdering fra PPT med en anbefaling om alternativt skoletilbud. 

1919-gruppa er et alternativt skoletilbud for elever på 1. – 7. trinn, hvor alle elevene har klassetilhørighet i ordinære klasser ved Askimbyen skole. 1919-gruppa er et opplæringstilbud i ordinær skoletid og elevene får skoletilbud i ordinær klasse der det er mulig. Etter opptak er Askimbyen skole elevens nærskole. 

Tilbudet har til hensikt å tilrettelegge for individuell opplæring både faglig og sosialt. Innhold og mål for opplæringen vil bli nærmere beskrevet i elevens individuelle opplæringsplan. Skoletilbudet forutsetter et nært samarbeid mellom elev, skole og hjem. Det vil være en årlig vurdering knyttet til elevens faglige og sosiale utvikling. PPTs sakkyndige vurdering og tilrådning vil ligge til grunn for elevens videre skolegang.  

Grunnlag for opptak:

Det skal foreligge en sakkyndig vurdering fra PPT med anbefaling om alternativt skoletilbud. Ledelsen ved elevens nærskole foretar en henvendelse til leder for 1919-gruppa. Det er elevens nærskole som har ansvaret for eleven inntil det er besluttet at 1919-gruppa/Askimbyen skole blir elevens nye nærskole. Det ligger søknadsmal i kommunens saksbehandlingssystem. 

Beslutning om opptak fattes av leder for 1919-gruppa og skolefaglig leder i dialog med rektor på Askimbyen skole. Antall elever i gruppa, kompleksitet og kompetanse vil alltid være av betydning for den samlede vurderingen. Enkeltvedtak om spesialundervisning fattes av Askimbyen skole.

Søknadsfrist:

Elever ved 1. trinn skal følges opp av nærskolen i forbindelse med opptak. For elever som allerede befinner seg i ordinær klasse: 15. mars.


Her søker du om opptak ved 1919-gruppa ved Askimbyen skole