A A A
Askim Lett regn 5

Det oppsto en feil ved henting av tjenestekatalogen.

!!LABEL-FOR-MISSING: forsiden.lede.beskrivelse!!

PP-tjenensten i Askim er organisert i virksomheten Familiens hus, som består av Helsesøstertjenesten, Barneverntjenesten, Fysio- og ergoterapitjenesten, Psykisk helseteam, Legetjenesten. Åpen- og foreldrestøttende barnehage og Home Start. Målet for virksomheten er å fremme et helhetlig arbeid mot barn, unge og deres familier. Vi legger stor vekt på tverrfaglig samarbeid til beste for våre brukere, og søker tiltak så nær brukeren som mulig.

PP-tjenesten er en kommunal tjeneste som har 9 fagstillinger, samt merkantil stilling.

 

!!LABEL-FOR-MISSING: forsiden.lede.kriterier!!

Bosatt i Askim kommune.

Tjenesten oppdatert: 01.01.1970 01:00