Tekststørrelse
A+ A-
Kontrast
farge.png lofi.png
Vær fra yr.no
Lett regn
holding_gears_pc_400_clr_2646[1]

Tips til valg av valgfag

Valgfag er et tiltak for å nå målene om en mer praktisk, variert og relevant opplæring på ungdomstrinnet.

Valgfagtilbudet består nå totalt av 14 fag. Askim ungdomsskole vil satse på å tilby undervisning i de fleste fag, under forutsetning at det er mange nok elever som søker faget og at skolen kan stille med lærerressurser. Elevene behøver ikke ha samme valgfag gjennom hele ungdomsskolen. Tilbudet av valgfag varierer fra trinn til trinn. Elevene kan bytte valgfag mellom hvert skoletrinn.

Vurdering
Elevene får standpunktkarakter når et valgfag avsluttes. Elevene kan velge samme valgfag om igjen. Da avsluttes faget ikke etter første år. Ved slutten av ungdomstrinnet kan eleven ha hatt bare ett valgfag og én karakter, eller flere valgfag og flere karakterer. Alle karakterene vil stå på vitnemålet. Det blir beregnet et gjennomsnitt som teller ved opptak til videregående opplæring.

Eksempel med tilfeldig valgte valgfag (fag/karakter):
Karakterer merket med rødt blir tellende karakter som kommer på vitnemålet.

Innsats for andre Innsats for andre/4 Innsats for andre/5 5 1
Fysisk aktivitet og helse/3 Fysisk aktivitet og helse/4 Innsats for andre/5 (4+5)/2=4,5 2
Sal og scene/3 Innsats for andre/4 Fysisk aktivitet og helse/5 (3+4+5)/3=4 3
Innsats for andre/5 Sal og scene/3 Sal og scene/5 (5+5)/2=5 2
Sal og scene/2 Innsats for andre/4 Salg og scene/5 (4+5)/2=4,5 2


Får jeg førstevalget mitt?
Det er skolen som bestemmer hvilke valgfag elevene får tilbud om på de ulike trinnene, og hvordan dette organiseres. Ved få påmeldinger til et valgfag, kan skolen bestemme at tilbudet utgår. Ved mange påmeldinger til samme valgfag, er det skolen som avgjør ved f.eks. loddtrekning.

Kan jeg ombestemme meg?
Elever på alle trinn kan bytte fra ett valgfag til ett annet, under forutsetning av at det er ledig plass. Fristen for dette er uke 38 før høstferien.


Kort presentasjon av valgfagene

Design og redesign (VAL0013)
Elevene skal utvikle kreativitet, åndsverksferdigheter og miljøbevissthet.

Forskning i praksis (VAL0016)
Elevene skal få erfaring med vitenskapelige metoder og arbeidsmåter. Opplæringen skal bidra til å finne forklaringer på det som er observert, og gjennom kildegransking, eksperiment og observasjon kontrollere om forklaringene holder.

Fysisk aktivitet og helse (VAL0010)
Elevene skal utforske egne fysiske forutsetninger og bli bevisst forholdet mellom fysisk aktivitet, kosthold og helse.

Internasjonalt samarbeid (VAL0019)
Elevene skal etablere kontakt med ungdom i andre land for å utveksle erfaring om tema innen for RLE og samfunnsfag.

Medier og informasjon (VAL0004)
Elevene skal via digitale verktøy utvikle sine språkferdigheter og forståelse for betydningen av å beherske flere språk.

Produksjon av varer og tjenester (VAL0007)
Elevene skal produsere og tilby konkrete produkter eller tjenester.

Sal og scene (VAL0001)
Elevene skal sette opp en forestilling eller lage en film/video.

Teknologi i praksis (VAL0022)
Elevene skal utvikle teknologisk kunnskap gjennom å konstruere og fremstille gjenstander ved hjelp av varierte materialer og teknologiske løsninger.

Demokrati i praksis (VAL0031)
Elevene skal arbeide med menneske-rettigheter og demokratiforståelse. Videre skal faget bidra til å få fram erfaringer og synspunkter de unge har, og gjøre dem i stand til å komme med innspill i saker som angår dem.

Innsats for andre (VAL0037)
Elevene skal være i stand til å identifisere behov for frivillig arbeid i lokalmiljøet. De skal også kunne bruke egne ressurser og kunnskaper til å planlegge, iverksette og sluttføre tiltak som imøtekommer behovene.

Levende kulturarv (VAL0025)
Elevene skal gjennom utforsking og formidling av ulike tradisjoner få økt kunnskap om egen og andres kulturarv.

Natur, Miljø og friluftsliv (VAL0028)
Elevene skal i aktiviteter knyttet til friluftsliv lære å bruke naturen på en hensiktsmessig måte. Faget skal legge til rette for at elevene får bruke sansene, få stimulert nysgjerrigheten og bli glad i naturen.

Reiseliv (VAL0034)
Elevene skal få kunnskap om sentrale reisemål, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Faget skal også bidra til gi innsikt i egen og andres kultur.

Trafikk (VAL0040)
Valgfag trafikk skal bidra til å utvikle kunnskap om trafikk og gi praktisk erfaring med forsvarlig atferd i trafikken.

Tips en venn  Skriv ut